ნიადაგის მოვლითი ხერხების გავლენა თხილის ახალგაზრდა მცენარეების სისტემისა და მიწის ზედა ორგანოების ზრდა-განვითარებაზე

როლანდ კოპალიანი, ვლადიმერ უგულავა, მარიეტა თაბაგარი