ჩინური აქტინიდიას ზრდისა და მოსავლიოანობის ხასიათი საქართველოს სხვადასხვა ეკოლოგიურ რაიონებში

მზია კურდღელია, ქეთევან ქუტელია, მარინა კუცია