ყვითელმიწების აგროეკოლოგიური გარემო ჟოლოსა და მოცვის გასაშენებლად იმერეთის რეგიონში

როზა ლორთქიფანიძე