მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ახალი ასორტიმენტი

გულნარა ხეცურიანი, მანანა ქარცავა, ქეთევან ბანძელაძე