მენეჯერის ლიდერობა და პერსონალის გუნდურობა

ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე