საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები

კახა კუპატაძე