სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

ლიტერატურის მეშვეობით ენის შესწავლა – „ახალი მითოლოგია“ კრისტა ვოლფისა და გივი მარგველაშვილის რომანების მიხედვით (მედეა. ხმები და კოლხი მედეა კოლხოზში)

ლიტერატურის მეშვეობით არა მარტო საზოგადოებრივი ცხოვრების გაცნობა და ისტორიის შესწავლა, არამედ უცხო ენის სრულფასოვნად დაუფლებაც შეიძლება. ლიტერატურა, როგორ ამბავთა და მოვლენათა ესთეტიკურად…

ნუგეშა გაგნიძ

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(20), 2022

ლიტერატურის მეშვეობით არა მარტო საზოგადოებრივი ცხოვრების გაცნობა და ისტორიის შესწავლა, არამედ უცხო ენის სრულფასოვნად დაუფლებაც შეიძლება. ლიტერატურა, როგორ ამბავთა და მოვლენათა ესთეტიკურად გამოხატვის ფორმა, საუკეთესო აღმზრდელია. კრისტა ვოლფი და გივი მარგველაშვილი მედეას სახის დეკონსტრუქციის გზით ქმნიან „ახალ მითოლოგიას“, რომელშიც რეალური და ფიქტიური სამყაროები, რეალური და ფიქტიური გმირები თანასწორია. ორივე ამ რომანს დიდი პოტენციალი გააჩნია არა მარტო გერმანულენოვანი ლიტერატურის, არამედ გერმანული ენის სწავლებისთვის. ტექსტების დამუშავებისა და ანალიზის პროცესში სტუდენტები უკეთ ეცნობიან ანტიკურ მითოლოგიას, ევროპისა და პოსტსოციალისტური ქვეყნების ისტორიას, უყალიბდებათ ლიტერატურული გემოვნება და იღრმავებენ გერმანული ენის ცოდნას.

სტატიის ჩამოტვირთვა