სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

ქათმის ხორცის გაყინვის და გამოლღობის ტემპერატურების ცვლილების დინამიკის კვლევა და შედარებითი ანალიზ

სტატიაში მოყვანილია სხვადსხვა მეთოდებით ქათმის ხორცის გაყინვის და გამოლღობის პროცესები. გაანალიზებულია ამ მეთოდების გავლენა ხორცის და მისგან დამზადებული კერძების ფუნქციონალურ და…

დავით ცაგარეიშვილი, დოდო თავდიდიშვილი, შალვა ცაგარეიშვილი, ლანა კვირიკაშვილი

საინჟინრო საქმე | #1(21), 2023

სტატიაში მოყვანილია სხვადსხვა მეთოდებით ქათმის ხორცის გაყინვის და გამოლღობის პროცესები. გაანალიზებულია ამ მეთოდების გავლენა ხორცის და მისგან დამზადებული კერძების ფუნქციონალურ და ტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზე, აღნიშნულია, რომ ამ მახასიათებლებზე გავლენას ახდენს არა მარტო გაყინვის პროცესის ჩატარების სიჩქარე (გასაყინი ობიექტის გაყინვის ტემპერატურის ცვლილების დინამიკა), არამედ გამოლღობის პროცესის ფორმაც და სიჩქარეც. კერძოდ, გაყინვის პროცესში დაზიანებული ქსოვილიდან, ნაკლები რაოდენობის სითხის (წვენის) დაკარგვის მიზნით, აუცილებელია გალღობის პროცესის სწრაფად და ფაქიზად ჩატარება. ჩატარებულმა შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საუკეთესო შედეგი გაყინვა/გალღობის ოპერაციების ჩატარებისას მიიღწევა სწრაფი გაყინვის (T=-300C; v=9,4მ/წმ; f=87%) და გამდინარე წყლის ნაკადით გამოლღობის (T=+100C) მეთოდების გამოყენებით.

სტატიის ჩამოტვირთვა