სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

რედკოლეგია

ნესტან კუტივაძე

რედაქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ოთარ ნიკოლეიშვილი

პასუხისმგებელი მდივანი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ჭიჭინაძე

ელექტრონული გამოცემის რედაქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იმერ ბასილაძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

თამაზ გვენეტაძე

სარედაქციო კოლეგია

ბიოსენის სასწავლი ცენტრი

ფილოლოგიის დოქტორი

ომარ კიკვიძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

შოთა ლომინაშვილი

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ვლადიმერ მენშიკოვი

სარედაქციო კოლეგია

დაუგავაპლისის უნივერსიტეტი

პროფესორი

ავთანდილ ნიკოლეიშვილი

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

გიორგი ონიანი

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ივანე საღინაძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ვახტანგ ქობალია

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

გიორგი ღავთაძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

თემურ ღვინიანიძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

გულნარა შელია

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

გიორგი ჩირაძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ნინო ჩიხლაძე

სარედაქციო კოლეგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი

ფოლკმარ ჰანზენი

სარედაქციო კოლეგია

დიუსელდორფის უნივერსიტეტი

პროფესორი

იორგ ჰარდი

სარედაქციო კოლეგია

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

პროფესორი

თამარ გრიგალაშვილი

ინგლისურ ტექსტზე პასუხისმგებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოლოგიის დოქტორი

შორენა ხუნდაძე

კომპიუტერული უზრუნველყოფა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქრისტიან ლასი

სარედაქციო კოლეგია

მანჩესტერის უნივერსიტეტი, ანტვერპენის უნივერსიტეტიეტე

პროფესორი

ალექსანდრე სლადკოვსკი

სარედაქციო კოლეგია

სილეზიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

პროფესორი