სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

რედკოლეგია

ნესტანი კუტივაძე

მთავარი რედაქტორ

ოთარ ნიკოლეიშვილ

პასუხისმგებელი მდივან

გიორგი ჭიჭინაძე

ელექტრონული გამოცემის რედაქტორი

იმერ ბასილაძე

სარედაქციო კოლეგია

თამაზ გვენეტაძე

სარედაქციო კოლეგია

რუბენ ენოხი

სარედაქციო კოლეგია

ომარ კიკვიძე

სარედაქციო კოლეგია

შოთა ლომინაშვილი

სარედაქციო კოლეგია

ვლადიმერ მენშიკოვი

სარედაქციო კოლეგია

ავთანდილ ნიკოლეიშვილი

სარედაქციო კოლეგია

გიორგი ონიანი

სარედაქციო კოლეგია

ივანე საღინაძე

სარედაქციო კოლეგია

ჯეიმს ლ. ტორსონი

სარედაქციო კოლეგია

ვახტანგ ქობალია

სარედაქციო კოლეგია

გიორგი ღავთაძე

სარედაქციო კოლეგია

თემურ ღვინიანიძე

სარედაქციო კოლეგია

გულნარა შელია

სარედაქციო კოლეგია

გიორგი ჩირაძე

სარედაქციო კოლეგია

ნინო ჩიხლაძე

სარედაქციო კოლეგია

ფოლკმარ ჰანზენი

სარედაქციო კოლეგია

იორგ ჰარდი

სარედაქციო კოლეგია

თამარ გრიგალაშვილი

ინგლისურ ტექსტზე პასუხისმგებელი

შორენა ხუნდაძე

კომპიუტერული უზრუნველყოფა