სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

2(20)

განახლებადი ენერგიის წყაროების ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობები

ზაზა პაპიძე, შორენა ფხაკაძე, ლალი ზივზივაძე

2(20)

ნარჩენი ძაბვებისა და დეფორმაციების შემცირების გზები მსუბუქი ლითონის კონსტრუქციების დამზადების დროს

პარმენ ყიფიანი, მალხაზ დოგრაშვილი, სვეტლანა მინდაძე, თევდორე ფხაკაძე

2(20)

დაბალტოქსიკური მერქანბურბუშელოვანი ფილების წარმოება

ვასილ წიქვაძე, მადონა ხუსკივაძე, გულადი ლიპარტელიანი