სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

2(22)

მერქნიან მცენარეთა მდგომარეობის კვლევის შედეგები ქ. ქუთაისში

ეთერ ბენიძე, რამაზ კილაძე, გიორგი კილაძე, თეონა მუმლაძე

2(22)

Vitis labrusca (Fox Grape)-ს ოჯახის ფერადი ყურძნის „ზეიბელ 5455“-ის წიპწის ზეთის კარბონმჟავების რთული ეთერები

თემურ ღვინიანიძე, ალეკო კალანდია, ელენე გამყრელიძე, ნათია კამკამიძე, ვახტანგ კვანტიძე

2(22)

უდების თვითმყოფადობის ელემენტების კვლევა საქართველოში

მერაბ დათუაშვილი, ირინე ჩარკვიანი, ნანა თხელიძე, გიორგი სორდია