სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

შარლოტე კესტნერის, როგორც რეალური პიროვნების, მხატვრული ტრანსფორმაცია თომას მანის რომან ლოტე ვაიმარში

ნაშრომში გაანალიზებულია, როგორ იქცა რეალური პერსონა – შარლოტე ბუფ-კესტნერი –ლიტერატურულ ნიმუშად და ინსპირაციის წყაროდ თომას მანის რომანისთვის „ლოტე ვაიმარში“.…

ანა ხუხუა

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(20), 2022

ნაშრომში გაანალიზებულია, როგორ იქცა რეალური პერსონა – შარლოტე ბუფ-კესტნერი –ლიტერატურულ ნიმუშად და ინსპირაციის წყაროდ თომას მანის რომანისთვის „ლოტე ვაიმარში“. ანალიზისათვის ვიყენებთ გოეთეს ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოებს „პოეზია და სიმართლე“ და მისსავე რომანს „ახალგაზრდა ვერთერის ვნებანი“.

სტატიის ჩამოტვირთვა