სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

ფემინური და მასკულინური სახეები პოლიკარპე კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერში“

წინამდებარე სტატია შეეხება გენდერული სტერეოტიპების ადგილს სოციალიზაციის პროცესში. მხატვრული ნაწარმოები სოციალიზაციის ერთ-ერთ იმ ინსტრუმენტად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომელიც წარმოქმნის…

თეა ქობულაძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(20), 2022

წინამდებარე სტატია შეეხება გენდერული სტერეოტიპების ადგილს სოციალიზაციის პროცესში. მხატვრული ნაწარმოები სოციალიზაციის ერთ-ერთ იმ ინსტრუმენტად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომელიც წარმოქმნის და ამკვიდრებს გენდერულ სტერეოტიპებს. შემდეგ კი, სიმბოლურ-რეპრეზენტაციული პრაქტიკებით ყალიბდება ფემინური და მასკულანური სახეები. სტატიაში ეს საკითხი წარმოჩენილი და გაანალიზებულია პოლიკარპე კაკაბაძის პიესის „ყვარყვარე თუთაბერის“ მიხედვით. თუ როგორაა პიესაში დახატული ქალთა და მამაკაცთა სახეები, თითოეულ მათგანს როგორ აქვს გადანაწილებული ქალური და მამაკაცური როლები, როგორ ართმევენ ისინი თავს დაკისრებულ მოვალეობას და სად გადის ზღვარი მათ ქცევაში - ზნეობასა და უზნეობას შორის.

სტატიის ჩამოტვირთვა