სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

კვინტილიანუსი ბერძნული და ლათინური ენების სწავლების შესახებ (მჭევრმეტყველების სწავლება)

ცნობილი ფაქტია, რომ ძვ.წ. VII-VI საუკუნეებში, როდესაც ბერძნები მასიურად გადიოდნენ საბერძნეთიდან თავისა და ოჯახების გადასარჩენად სხვადასხვა ქვეყნებში, ისინი საკმაოდ მშვიდად ახერხებდნენ…

ქეთევან ფუტკარაძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(22), 2023

ცნობილი ფაქტია, რომ ძვ.წ. VII-VI საუკუნეებში, როდესაც ბერძნები მასიურად გადიოდნენ საბერძნეთიდან თავისა და ოჯახების გადასარჩენად სხვადასხვა ქვეყნებში, ისინი საკმაოდ მშვიდად ახერხებდნენ ბერძნული ახალშენების დამკვიდრებას ბევრი მიზეზის გამო, რომელთა შორის აუცილებლად უნდა განვიხილოთ უცხო ენების სავარაუდო ცოდნა. უცხო ენების სწავლების აუცილებლობაზე მიანიშნებს მარკუს ფაბიუს კვინტილიანუსიც თავის თხზულებაში „მჭევრმეტყველების სწავლება“.

სტატიის ჩამოტვირთვა