სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

აგამემნონი: ლიტერატურული პორტრეტი ჰომეროსისგან (ილიადა)

ჰომეროსი თავის პოემაში „ილიადა“ პირველია მრავალი თვალსაზრისით, მაგრამ დღემდე არსებობდა მოსაზრება, რომ ჰომეროსი ნაკლებად ფლობს საკუთარი პერსონაჟების ლიტერატურული პორტრეტის შექმნის…

ნინო ჩიხლაძე

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები | #2(22), 2023

ჰომეროსი თავის პოემაში „ილიადა“ პირველია მრავალი თვალსაზრისით, მაგრამ დღემდე არსებობდა მოსაზრება, რომ ჰომეროსი ნაკლებად ფლობს საკუთარი პერსონაჟების ლიტერატურული პორტრეტის შექმნის ხელოვნებას; წინამდებარე ნაშრომში შევეცდებით, ვაჩვენოთ ამ მოსაზრების არასწორობა და ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის, აგამემნონის მაგალითზე დავამტკიცოთ, რომ ჰომეროსი, მრავალ სხვა ნიჭთან ერთად, ლიტერატული პორტრეტის ოსტატიც არის.

სტატიის ჩამოტვირთვა