ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მონიტორინგი და მხატვრულ-ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები

რამაზ კილაძე, ეთერ ბენიძე, ეკატერინე გუბელაძე, იზა ოჩხრიკიძე