ჰიდროლიზური და ჟანგვითი პროცესების კვლევა სელის ზეთის შენახვის პროცესში

მარია სილაგაძე, ალმა ყიფიანი