თვლიანი მობილური მანქანის ვერტიკალური რხევების გავლენის კვლევა გამავლობის მახასიათებლებზე

დავით კბილაშვილი, სოსო თავბერიძე