სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

EBSCO

2019 წლიდან განთავსებულია EBSCO-ს (Central & Eastern European Academic Source) სამეცნიერო ბაზაში

ახალი სტატიები

2(22)

მერქნიან მცენარეთა მდგომარეობის კვლევის შედეგები ქ. ქუთაისში

ეთერ ბენიძე, რამაზ კილაძე, გიორგი კილაძე, თეონა მუმლაძე

2(22)

Vitis labrusca (Fox Grape)-ს ოჯახის ფერადი ყურძნის „ზეიბელ 5455“-ის წიპწის ზეთის კარბონმჟავების რთული ეთერები

თემურ ღვინიანიძე, ალეკო კალანდია, ელენე გამყრელიძე, ნათია კამკამიძე, ვახტანგ კვანტიძე

2(22)

უდების თვითმყოფადობის ელემენტების კვლევა საქართველოში

მერაბ დათუაშვილი, ირინე ჩარკვიანი, ნანა თხელიძე, გიორგი სორდია

ნაშრომების მიღება

დაამატეთ თქვენი სტატია აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტის სამეცნიერო ჟურნალში

სტატიის დამატება