სამეცნიერო რეცენზირებადი/რეფერირებადი ჟურნალი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე ISSN 2233-3711

EBSCO

2019 წლიდან განთავსებულია EBSCO-ს (Central & Eastern European Academic Source) სამეცნიერო ბაზაში

ახალი სტატიები

#1(21)

აგლუტენური ფქვილოვანი კომპოზიციური ნარევის კვებითი ღირებულება

ელიზა ფრუიძე, ცირა ხუციძე, ხატია ხვადაგიან

#1(21)

ქათმის ხორცის გაყინვის და გამოლღობის ტემპერატურების ცვლილების დინამიკის კვლევა და შედარებითი ანალიზ

დავით ცაგარეიშვილი, დოდო თავდიდიშვილი, შალვა ცაგარეიშვილი, ლანა კვირიკაშვილი

ნაშრომების მიღება

დაამატეთ თქვენი სტატია აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტის სამეცნიერო ჟურნალში

სტატის დამატება